Handbok för stödjare

För stödpersoner och vittnesstöd. Frakt tillkommer.

  • Artnr: 507
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Handbok för stödpersoner & vittnesstöd

Ny upplaga 2015 med bland annat uppdaterade avsnitt om krisstöd och kommunens ansvar för våldsutsatta.

En huvudbok i grundutbildningen för ideellt verksamma stödjare inom brottsofferjourerna. Den vänder sig till såväl stödpersoner som vittnesstöd.
Här kan du läsa om vad som krävs av dig som ideell stödjare, om Brottsofferjouren som förening och hur en jour fungerar. Handboken ger kunskaper på en rad områden, alla sedda ur brottsofferperspektiv. Det handlar om utsatthet för brott och vanliga psykiska reaktioner. `

På ett begripligt och ingående sätt, presenteras grunderna för krisstöd - nödvändig kunskap för den som ska möta brottsoffer, anhöriga till brottsoffer eller vittnen. Att samtala med och ge stöd till brottsdrabbade får ett eget kapitel i handboken. Rättsprocessen, vad som händer efter att dom har fallit och hur man kan få ekonomisk kompensation är andra viktiga avsnitt. Det är sådant som både stödpersoner och vittnesstöd ska kunna informera om. Hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens roll presenteras också. Bak i boken finns ett avsnitt med områden lämpade för vidareutbildning.

Handboken är tänkt att passa människor med olika bakgrundskunskap och är upplagd för att fungera i studiecirklar. Det finns förslag på personer att bjuda in till kurstillfällena och studiebesök att göra. Varje avsnitt avslutas med diskussionsfrågor och lästips.

Allra sist presenteras brottsoffers egna berättelser – deras upplevelser utgör ju basen för BOJs verksamhet.

156 sidor + omslag, A4, 4+4, inlaga 130 g Profisilk, omslag 300 g Truecard I Gloss, limbunden.