Det ingen vill se

En bok om hbtq och våld i nära relation. Endast fraktkostnad.

  • Artnr: 511
  • Ej i lager

Beskrivning av artikel

Det ingen vill se. En bok om hbtq och våld i nära relation.

Våld i nära relation förekommer i alla typer av relationer. Vilken beredskap har brottsofferjourer, myndigheter och sjukvård att möta hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation?

”Det ingen vill se – en bok om hbtq och våld i nära relation” är framtagen för att förbättra stödet till våldsutsatta hbtq-personer och öka kunskapen om hbtq. Boken ger kunskap om sexualitet och könsindentitet, heteronormativitet och komma ut-processen. Den tar även upp den särskilda utsatthet som kan finnas när en person som är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer (hbtq) blir utsatt för våld i nära relation.

Syftet med boken är att stödja kunskaps- och kompetensutveckling för ideella stödjare och anställda inom brottsofferjourer, myndigheter och andra ideella organisationer som kan tänkas möta brottsutsatta.

Boken innehåller förslag på arbetsplan för en studiecirkel med tre träffar och är en grund för att arbeta vidare med frågan.

ISBN: 978-91-639-0185-0
Utgiven av: Brottsofferjouren Sverige 2010, reviderad 2016
Antal sidor: 90
Bandtyp: Flexoband

Tillagd i varukorgen