Ändra text och bild genom att klicka på Redigera i elementets ram.