Beskärning

Vi utför beskärning av allt från större parkträd till små fruktträd, buskar, häckar och rosor.

Vi har valt att schemalägga vår beskärning, anpassad efter olika arters beskärningsperiod samt efter våra övriga arbeten.

Huvuddelen av framför allt trädbeskärningen sker under vår-vintern (januari-april).

Obs! Även plommon/körsbär går att beskära under denna period. Sommarbeskärning av framför allt häckar utförs från midsommar till mitten av juli samt slutet av september. Blödarväxter (ej plommon och körsbär) beskärs juli-november.

Vi använder effektiv utrustning som ex. elsekatörer. Det spar tid och minskar belastningsskador på personalen. Vi löser borttransporten av riset om så önskas.

Vid större arbeten kan vi lämna fast pris, annars debiterar vi per timme.  En stor del av våra kunder har tecknat abonnemang som ger praktiska och ekonomiska fördelar.

Vi hanterar RUT-avdrag enligt skatteverkets regler.

 

Vinterarbete

Storleken har ingen betydelse.
Beskärning av fruktträd