Läggning av marksten.

Anläggning av murar.

Anläggning/beklädnad av trappor.

Naturstensarbeten.

Våra tjänster

 

Vi utför trädgårdsarbeten, främst till privata kunder men även åt företag och föreningar.

Vår huvudinriktning är trädgårdsanläggning.

Vi lämnar gärna fasta priser och ser då helst att en skiss eller ritning finns som underlag till vår offert.

Inom trädgårdsskötseln arbetar vi med allt från mindre arbeten per timme till skötselavtal med fast pris. Skötseln anpassas efter de behov som finns.

Exempel på arbeten vi utför: Gräsklippning, ogräsrensning, lövräfsning, beskärning, snöröjning. 

Vi hanterar RUT-avdrag efter skatteverkets regler.

 

 

 

 

 

 

Anläggning av gräsmattor.

Plantering.

Trädgårdskötsel, här utförd av Ann.

Våra vinterarbeten består av snöröjning och beskärning.