Spørrekort ungdomstrinnet - 3stk

180 spørrekort pr eske, naturfag, norsk, samfunnsfag og «litt av hvert»

  • Artnr: 102026

Beskrivelse av artikkelen

Hver eske inneholder 180 kort fordelt på naturfag, norsk, samfunnsfag og «litt av hvert». Hvert kort har et spørsmål med tre svaralternativer.

Læreren fordeler kortene i fem bunker etter farge. Hver bunke legges i liten pose med «lås». To eller tre deltakere jobber sammen. Bunken med kort legges på bordet med baksiden opp. En deltaker trekker et kort, leser spørsmålet og svaralternativene.

Partneren svarer a, b, eller c, og trekker deretter neste kort. Deltakerne fortsetter til alle kortene er brukt opp.

Deltakeren må lese så tydelig at partneren forstår spørsmålet og svaralternativene. Alternativt kan svaret holdes over mens partneren får se teksten før svar avgis.

Spillet aktiviserer alle elevene, skaper god stemning, er effektiv repetisjon og gir lese- og lyttetrening.

Utdrag av kortene for småskoletrinnet

Utdrag av kortene for mellomtrinnet

Utdrag av kortene for ungdomstrinnet

lagt til handlevogn