Læringskort nivå B1

Læringskort - Nivå B1

  • Artnr: 101042

Beskrivelse av artikkelen

Kopieringsoriginal. 72 ark á 10 kort.

Ved hjelp av læringskortene kan grammatikk og strukturer øves inn. Arkene som skal brukes, kopieres dobbeltsidig til tjukke ark (160 gram/m2) og klippes opp. Elevene jobber i liten gruppe med to eller tre deltakere per gruppe. Kortene legges på bordet med spørsmålssiden opp (svart skrift/tegning/bilde). Elevene trekker etter tur og holder spørsmålssiden opp foran medeleven som leser og svarer. Eleven som har trukket kortet, ser svaret på baksiden og sjekker om medeleven svarer riktig.

Innhold:

01 Preposisjoner STED
02 Preposisjoner TID
03 HOS, I, PÅ
04 Flere preposisjoner. Preposisjonsuttrykk
05 Eiendomsord hans, hennes, sin, si, sitt, sine
06 Mengdeord
07 BÅDE-OG/VERKEN-ELLER
08 Presens eller infinitiv med eller uten å
09 VÆRE/BLI, HA/FÅ
10 PASSIV/AKTIV
11 PARTISIPPER
12 Gradbøying av adjektiv
13 FORSKJELLIG/E eller ANNERLEDES
14 Stedsadverb
15 Leddsetninger. Plassering av IKKE
16 LEKE/SPILLE, DRA/GÅ
17 Subjunksjoner
18 FOR eller SÅ
19 IMPERATIV
20 Adverb
21 Det-setninger
22 Leddsetninger/Ordstilling
23 Ordfamilier
24 Som-setninger
25 JA, JO, NEI

lagt til handlevogn