Gjør og lær A1

Samling tilleggsmateriell til norskundervisning på nivå A1

 • Artnr: 101020

Beskrivelse av artikkelen

Kopieringsoriginal. 152 sider.

Gjør og lær A1 er en samling tilleggsmateriell til nivå A1. Her finner du ferdige undervisningsopplegg som kan kopieres og klippes opp. Gjør og lær A1 er ment som en hjelp til å variere undervisningen. Varierte undervisningsmetoder kan føre til mer engasjement. Aktiviteter i timene fører til gode sosiale relasjoner og god stemning i klassen. Et godt klassemiljø er viktig for å legge til rette for læring. De foreslåtte metodene i Gjør og lær A1 gir alle elevene anledning til å bruke språket i en trygg atmosfære. Her får læreren ideer til arbeidsmåter som aktiviserer elevene. Det er enkelt for elevene å forstå hva oppgavene går ut på, og i samarbeid med medelever vil alle kunne oppleve mestring.

Noen gode råd:

For kort som skal brukes mange ganger, anbefales det å kopiere på tjukke ark. Ark i tjukkelse 160 gram/m2 er tynne nok til å kunne brukes i vanlige kopimaskiner.

For lettere å holde orden på de ulike oppgavene, kan et godt råd være å bruke ark i ulike farger i tillegg til hvite ark.

Det anbefales å lagre kortene i små gjennomsiktige plastlommer med lås. Posene kan legges i A4-lomme med toppåpning og hull som settes inn i perm. Et alternativ kan være å oppbevare de små posene med kort i gjennomsiktige plastbokser på lokk.

Innhold:

 • Egen person og familie
 • Daglige rutiner, tid og tall
 • Skolehverdagen
 • Mat
 • Klær
 • Bolig
 • Kropp og helse
 • Merkedager
 • Fritidsaktiviteter
 • Transport
 • Vær og årstider
 • Land og verdensdeler
 • Yrker og arbeid

Eksempler på aktiviteter:

 • Dialoger, hulltekst
 • Sett sammen til setninger
 • Domino
 • Sett sammen kort som hører sammen
 • Paroppgaver (begrepstrening)
 • Paroppgaver A og B (sett kryss) – ord som betyr det samme, ord og bilde, ord og forklaring
 • Puslespill
 • Trekk et kort og snakk (si en setning med ordet, forklar, gi eksempler, snakk så mye du kan om temaet
 • Samtale om bilder
 • Skrive tekst til bilder
 • Oppgaver til bilder

Bla i utdrag av produktet

lagt til handlevogn