De første norsktimene 2023 - Lærerperm

Læremiddel for nybegynnere i norsk (ny utgave)

  • Artnr: 101041

Beskrivelse av artikkelen

Kopieringsoriginal. 99 sider. CD med PowerPointer.

De første norsktimene består av tekstbok, lydfiler, Power Pointer og lærerperm med skriveoppgaver og annet tilleggsmateriell.

(Lydfilene blir lagt ut i løpet av september.)

Tekstboka er et eget produkt som du kan finne her.

De første norsktimene er et komprimert innføringskurs for nybegynnere i norsk.

Læremiddelet er rikt illustrert. Det legges til rette for at elevene i størst mulig grad skal være muntlig aktive. Tegninger av ting vi omgir oss med og illustrasjoner av et utvalg verb brukes i ulike strukturøvinger. Tegningene kan også brukes som utgangspunkt for samtale. En grundig gjennomgang av tall, klokka, datoer og priser gis. Vanlige hilse-fraser og andre høflighets-fraser introduseres.

Emnene gjennomgås ved hjelp av Power Point-presentasjoner som følger med lærerpermen. Lydfilene får elevene gratis tilgang til på hjemmesida til basiskunnskap.no. Parøvinger og arbeid i små grupper stimulerer til muntlig aktivitet.

I lærerpermen finnes bl.a. et utvalg av kort og spill som kan kopieres på tjukke ark (160g/m2). Skriveoppgavene i lærerpermen kopieres og gis til elevene etter behov.

Her kan du se eksempler fra lærerpermen.

Her kan du se eksempel på en Power Point-presentasjon.

lagt til handlevogn