Presentation

Montessoriförskolan Bambino bildades som ett föräldrakooperativ hösten-91 i västra Knutby-Norrtälje, lokalerna blev med tiden för små och vid flytten till nya lokaler i Vinglebacke så ombildades förskolan till ett personalkooperativ.

När Norrtälje kommun påbörjade bygget av industriområdet i Storsten fattade vi beslutet att bygga en egen förskola 2012. Bambino är nu placerad centralt i Norrtälje men med ett lugnt läge, vi har stora ljusa lokaler med gemytlig atmosfär och en egen ateljé.

Den egna trädgården lockar till lek och skapande och bjuder en del av året på både smultron, äpplen eller en morot från vårt eget trädgårdsland.

Sedan starten har vi haft liten personalomsättning vilket innebär att de flesta av oss varit med sen starten!

Förskolan har öppet mellan 6:00 och 18:00.

Målen i läroplanen, skollagen samt Maria Montessoris vetenskapligt beprövade metod anger inriktningen på förskolans pedagogik.

 

På Montessoriförskolan Bambino finns det två avdelningar. 

Småbarnsavdelningen har ca 10 barn och som en röd tråd genom leken går språk och motorik.

Storbarnsavdelningen har ca 25 barn, miljön stimulerar till tron på den egna förmågan och barnen kan välja aktiviteter både enskilt eller gemensamt.

Förskoletiden är en av de viktigaste perioderna i barnets liv och målet är att grundlägga en känsla av egenvärde, samt att låta dem utvecklas till sin fulla potensial redan som små människor. 

i vår värdegrund verkar vi för att alla barn ska känna sig trygga och tycka det är roligt att komma till förskolan, med mycket glädje och skratt. 

Ett viktigt mål för oss är en strävan efter att få barnen att visa respekt och hänsyn till varandra och vuxna socialt, både enskilt och i grupp. Barnen hjälper också varandra vid våra vardagsrutiner och visar även solidaritet genom att trösta en kompis, visa empati och förståelse genom handling ex klappa eller krama sina kamrater. Vi lär oss att följa gemensamma regler, som tex att vi turas om och att vi hjälps åt att ställa fram och tillbaka leksaker men även att vänta på sin tur.

Därför är det viktigt för oss att avsätta tid för alla rutiner och att det får ta tid. Vi vill genom struktur, ordning och fasta rutiner skapa en trygg miljö för barnen på förskolan.

 

Lokalerna är gemytliga i gammal stil med , allt material är i barnens höjd vilket lockar till lek och sysselsättning. Här finns även en ateljé som inbjuder till skapande med ex. färg, lera, lim och traditionellt pyssel.

Pedagogik och inriktning

 Montessoriförskolan Bambino arbetar vi efter Montessorimetoden, det innebär bla. att vi erbjuder en miljö som är trygg och utformad efter barnets behov. Detta tror vi ger barnen de bästa förutsättningarna för att utveckla sitt självförtroende och på så sätt bli starka människor.

Genom att det hos den vuxne finns en tro på barnets egen drivkraft och förmåga anser vi att det är viktigare för människor att hitta det bästa inom sig själv än att vara bäst jämfört med andra.

Vi lägger därför stor vikt vid att hjälpa varje barn att hitta sina egna förutsättningar och att utveckla dem på bästa sätt.

Pedagogerna som arbetar på Bambino strävar efter att möta varje barn på dess villkor och har respekt för dess individuella personlighet. Vår uppgift är därför att stimulera barnets intresse och hjälpa barnet att utvecklas genom matrerialet och ett förhållningssätt som bygger på förtroende och respekt.

Genom att ha en attraktiv miljö där barnen har tillgång till Montessorimaterialet vill vi inbjuda till skapande, nyfikenhet och utveckling. Vår roll som pedagoger är att sätta barnet i centrum och därigenom se vad varje barn behöver för att utvecklas.

 

Samarbete barn/elev, förälder och verksamhet

Under terminen har vi fortlöpande föräldrasamtal och uppföljning av barnets utveckling. Vi är måna om att det skall förekomma en dialog i vardagen mellan föräldrar och oss som arbetar på förskolan, för att vi i tid skall identifiera det stöd som barnet behöver i sin utveckling.

Vi är också övertygade om att du som förälder bäst kan förstå och påverka vår verksamhet om det finns en daglig kontakt som fungerar.

Välkommen att besöka oss innan du har bestämt dig för ditt val av barnomsorg!