Generelle betingelser

Alle priser i katalogen er oppgitt eksklusiv merverdiavgift og frakt.

Arkitekt- og designservice tar forbehold om produkt-og prisendringer, samt trykkfeil. All informasjon i denne katalogen kan endres uten særskilt varsel.

Fraktkostnader belastes kjøper om ikke annet er avtalt.

Ved godkjent kreditt, er normale betalingsbetingelser pr 10 dager.

Privatpersoner og firma uten godkjent kreditt: Kort/vipps, vi har ikke kontantkasse, så ved evt betaling med kontanter må du ha eksakt beløp, vi kan ikke gi tilbake vekslepenger.

Ved forsinket betaling, beregnes det et purregebyr (pt kr 35,-), samt en rentebelastning på 1,5% pr mnd, av fakturabeløp som er forfalt til betaling. Videre følger ordinære satser for inkasso og betalingsoppfordring.

Reklamasjoner og returer må forhåndsgodkjennes av Arkitekt-og designservice. Skaffevarer og varer produsert ihht spesifikasjoner, tas ikke i retur. Ved retur av varer står kjøper for omkostninger forbundet med returen,om ikke annet er avtalt. Ved retur beregnes det et returgebyr på 15% av vareverdi (minimum kr 150,-). Kun salgbare varer vil bli kreditert.  Arkitekt- og designservice AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Jfr panteloven §§ 3-14 flg.

lagt til handlevogn