Samtalsterapi

Inom gestalt talar man om den paradoxala förändringsteorin; förändring sker först när jag blir det jag är. Förändring sker inte när jag försöker bli det jag inte är, det jag tycker jag borde vara. Min förhoppning är att terapin ska erbjuda en omgivning (intresse, acceptans mm.) som stödjer detta utforskande.

Meningsfull utveckling handlar om att få nya insikter och perspektiv. För det behöver vi alla ibland lite stöd och hjälp av någon annan. Det är ett stöd jag gärna erbjuder. 

Varmt välkommen på ett första samtal som är kostnadsfritt!

Mottagningar

Mottagningen Jakobsberg sker i ett stort rum och är en del av Behandlingsgruppen (där det också finns massage, fotvård och naprapat). Adressen är Kvarnplan1 och ligger precis vid pendeltågstationen.
Det finns också möjlighet att komma till Sollentuna. Adressen är Sidensvansv. 28 (och är en uthyrningsdel av vår bostad).

Parterapi

Parterapi är ett sätt att komma vidare när det upplevs som att svårigheterna i relationen inte går att lösa på egen hand. Gestaltterapi är den metod som ligger i grunden för parsamtalen. Utgångspunkten är att de flesta relationsproblem uppstår i ett negativt samspelsmönster som upprepas och vidmakthålls. Båda kan längta efter närhet och förståelse men:

● det är för mycket distans mellan er
● den ena eller båda känner sig kritiserade
● eller, inte förstådda eller bekräftade

Jag hjälper er att se och förstå samspelsmönstret där ni båda kan känna er låsta. Det är mönstret som är problemet, inte partnern. Genom ökad förståelse för det egna och den andres agerande och känslor kan öppenhet och tillit växa. Det destruktiva samspelsmönstret ersätts med ett konstruktivt.

Parterapi kan bland annat hjälpa er att: 

● Fördjupa dialogen i förhållandet
● Skapa trygghet och tillit
● Hantera frustrationer
● Bryta gamla och destruktiva mönster
● Hitta nya sätt att lösa problem på
♥ Återskapa passionen

Prissättning

SAMTALSTERAPI (ENSKILD)

800 kr/timme, dock med en mängdrabatt*

PARTERAPI

1000 kr/timme

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

*MÄNGDRABATT

Gäller enskild terapi.

Varje kalendermånad debiteras för sig utifrån hur många timmar vi hunnit träffats.

Timmar          Pris/timme
1                    800
2                    700
3                    600
4                    500
5                    440
fler                 400


Exempel:
Har man till exempel en budget på 1600 kr/månaden kan man varannan månad ha 2 timmar (1400 kr) och varannan 3 timmar (1800 kr) och i snitt hamna på budgeten.