SAMTALSTERAPI I NORRORT
Jag heter Anders och arbetar med personlig utveckling genom samtal, inriktning gestaltterapi, på min mottagning vid Jakobsbergs pendelstation i Stockholm.

Enskild Terapi

Har du något specifikt du vill arbeta med eller känner du dig lockad av att:

1) Utveckla din personlighet

 • Bli tydlig för dig själv och andra.
 • Kunna vara i nära relation utan att tappa bort dig själv.
 • Få tillgång till din spontanitet.
 • Våga vara nära ditt inre; beröra och bli berörd.
 • Kunna se gränser; dina och andras.
 • Öka din rörlighet mellan prestation och rofylldhet.
 • Se dig själv idag utifrån din uppväxt och nuvarande omgivning.
 • Öka medvetenheten om ditt sätt att relatera och kommunicera.
 • Öka din känsla av egenvärde. Konstruktivt hantera skam.

2) Hitta drivkrafter

 • Hitta värden som är viktiga för dig.
 • Skapa en mening i ditt liv utifrån dina värden.

3) ”I mötet blir vi till”.

 • Bygga en relation med någon som är genuint nyfiken på dig.
 • Låta ”din berättelse” få plats.
 • Få hjälp att tryggt närma dig jobbiga erfarenheter och känslomässigt förpassa dessa till ett avslutat förflutet.
 • Icke-ensamhet. Upplev hur vi växer när vi får chansen att verkligen vara sedda.
 • Bli utmanad (lagom mycket) av någon som vill dig väl.

4) Förstå dig själv och andra

 • Ta del av enklare modeller (psykologi och annat) som kan vara hjälpsamt att känna till.
 • Få en annans perspektiv på det som du är i. Vi är inte så ensamma i det som vi kan tro!

5) Uppleva gestaltterapi

 • Vi är inte här för att tala om för dig vad som är rätt och fel utan för att hjälpa dig att bli medveten.
 • Vi vill inte i första hand förändra utan se funktion i det du har och utifrån det ge dig nya valmöjligheter.
 • Vi tror på att lära inom upplevelsen av relationen som vi tillsammans bygger upp.
 • Vi varvar med överenskomna övningar.
 • Vi tror på din förmåga att få aha-upplevelser om dig själv och andra i möten där du känner dig helt trygg.

Läs mer här

Parsamtal

Parsamtal kan vara ett sätt att komma vidare när det upplevs som att svårigheterna i relationen inte går att lösa på egen hand.

I samtalet uppmärksammas samspelet i relationen och ni som par får möjlighet till ökad medvetenhet om hur ni agerar med varandra.

Läs mer här

Varmt välkommen!