Medlemsavgift


Medlemsavgiften består av kontingent og treningsavgift og faktureres hver for seg. Gjeldende medlemsavgift ble vedtatt på årsmøtet i 2016.

Kontingenten er den samme for alle aktive innen fotball, mens treningsavgiften varierer etter om du deltar i barne-/ungdoms- eller voksenfotballen.
Allidrett betaler kun kontingent i og med at de ikke er med i turneringer, seriespill eller trening på kunstgresset.
Skigruppa har egen sats for kontingenten.
Det gis ikke søskenrabatt.

Fakturering:
Alle aktive medlemmer blir fakturert for kontingent og treningsavgift over to faktura.
Da får alle medlemmer som spiller fotball faktura på kr 700,- samt gjeldende treningsavgift (dvs. aldersbestemte lag, oldboys, superoldboys og A-laget).
Skigruppas medlemmer mottar faktura på kr 300,- og støttemedlemmer betaler kr 200,- og de med verv får faktura på kr 100,-.
Alle mottar faktura som e-post.

Vi gjør oppmerksom på at de som trenger å betale faktura i flere rater kan gjøre det.
Husk bare å bruke samme KID-nummeret på alle delbetalingene!
Send e-post til dorritb@online.no om at du blir å delbetale.


Medlemsavgift 2017:
Støttemedlemmer kr 200,-
Styremedlemmer, lagledere, trenere, foreldrekontakter kr 100,-

Allidrett kr 700,-
Skigruppa kr 300,-
Barn 6-12 år deltakelse i fotballens seriespill  kr 1.700,-
Ungdom 13-19 år deltakelse i fotballens seriespill kr 2.300,-

Superoldboys kr 1.100,-
Oldboys kr 2.200,-
A-laget kr 2.700,-


Hva bruker vi pengene til?
Av koningentens beløp på kr 700 går kr 250 til drift adm, kr 300 til anleggsfondet og kr 150 til drift bane.
Treningsavgiften går uavkortet til drift av lagene til utgifter slik som turneringer, avg. fotballkretsen, leie hall, utstyr, dommerutgifter, kurs m.m.
Kontingent ski kr 300 går til drift skigruppa.