Sissel och Roar Strömsheim önsker alle välkomna til skomakeriet

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Lagning av klack och sula
Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Klackar, sular, stiletter och klackjärn

Vi lagar alle sko och stövletter

Vi lester ut de fleste stövletskaft

Skaftleste maskin

Vi lester ut sko och stövlar

Lestemaskin

Arbetsplatsen Arbetsplatsen Arbetsplatsen Arbetsplatsen Arbetsplatsen Putsebord och sulepresse