Välkommen

Skog & Mek SJM består dels av en mekanisk verkstad, Julsgårds Mek SJM, som huvudsakligen utvecklar och tillverkar SJM skogsvagnar för hästkörning (ca 550 st sedan 1979) och dels Fa Skogsvård som arbetar med skogsentreprenad och skogsförvaltning som specialité. Denna erfarenhet samt direktkontakt med kunder och hästkörare, som undan för undan testar nya lösningar, gör att vi kan utveckla och tillverka skogsvagnar som fungerar mycket bra under lång tid och har högt andrahandsvärde.

Griplastarvagn Griplastarvagn Griplastarvagn Griplastarvagn Griplastarvagn Griplastarvagn