Marinelektriskt

Företaget utför marinelektriska installationer och felsökning i fritidsbåtar.

Min bakgrund som tekniker i U-båtstjänst lärde mig hur viktigt det är med korrekta och säkra elinstallationer. Den erfarenheten och min kunskap i marin el erbjuder jag nu mina kunder att ta del av, så att du som båtägare får en elsäker tillvaro i båtlivet.

Utför allt från mindre elarbeten ombord till kompletta installationer enl. gällande ISO-krav för fritidsbåtar.

 

Vid större marinelektiska uppdrag så sammarbetar jag med Marinelektrikern J O Nylöf www.marinelektrikern.se som med över 40 års erfarenhet inom området marin-el bidrar med sin stora erfarenhet.

Nytillverkad panel till segelbåt 32fot. Varje kabel uppmärkt och färdig för montering.
Så här rörigt kan det se ut bakom en instrumentpanel. (Det finns värre)
Panelen monterad och färdig för driftsättning.
Del av elcentral med laddningseparation och huvudsäkring 12V DC. Jordfelsbrytare och tvillingsäkringar för 240V AC.
Tillverkad manöverpanel arbetsbåt.