All egen verksamhem och uthyrning är ej tillåtet

Att bo i båten 

All grillning/eldning är förbjudet inom området

Anmäll er hos hamnvakten när ni kommerpå kväll/natten

Skrapning och blästring får endast ske med varvets godkännande

Bottenfärg skall vara godkänd

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

I Samband med GDPR har vi uppdaterat vår integritetspolicy, så att du som kund ska känna dig

trygg med hur vi hanterar din personuppgifter. Vill ni få vår policy  vänligen mejla till mig sofia.larsson@nasetsbatvarv.se