Bra hemsidor

På Verksamt sida finns det information som rör företagande, www.verksamt.se

Även hos Skatteverket finns det information att hämta, www.skatteverket.se