Nyetablerad verksamhet

Lugnets Djur och Natur är en nyetablerad daglig verksamhet enligt LSS med tillstånd från IVO (inspektionen från vård och omsorg) sedan maj 2021.

Verksamheten vänder sig till personer i yrkesverksam ålder med lindrig till måttlig intelektuell funktionsnedsättning och/eller personer med diagnoser inom autismspektrat. Verksamheten är valbar från och med den 1 september 2021 i Haninge kommun och i Nynäshamns kommun.

Välkommen till oss!

1. Kontakta din biståndshandläggare på kommunen och ansök om insats. Självklart får Du höra av dig till oss också.

2. Medan Du väntar på beslut kan Du besöka oss.

3. Vill Du finns det möjlighet att göra praktik eller provjobba hos oss innan Du bestämmer dig.

Verksamhetsansvarig är högskoleutbildad beteendevetare och har lång erfarenhet inom olika LSS verksamheter.