Foto: byggfabriken

Vår miljöpolicy

 

linas och binas tillverkar ekologisk mat som är hantverksmässigt framställd och inte innehåller några konstigheter. Vår vision är att genom verksamheten öka förutsättningarna för biologisk mångfald och genom vårt arbete öka allmänhetens kunskap om betydelsen av såväl biodling, som ekologisk odling. Vår målsättning är att ständigt minimera företagets och våra produkters miljöbelastning. Detta vill vi uppnå genom att:

Vi följer gällande miljölagstiftning och håller oss kontinuerligt uppdaterade på nya lagar och branschspecifika krav.

Vi ställer miljörelaterade krav på våra leverantörer och samarbetspartners.

Våra råvaror odlas i möjligaste mån, och i ökande mängd, på gården.

Vi tar själva hand om våra avfallsprodukter genom kompostering och källsortering i enighet med gällande föreskrifter.

Vi strävar efter att välja milda och miljömärkta kemikalier i vår verksamhet.

Vi strävar efter att minimera vår energianvändning, bland annat genom att ständigt minimera antalet kylar och frysar som står på utan att vara fyllda.

Vi planerar vår körning och organiserar vår distribution för att minimera företagets miljöbelastning från transporter.

Vi reser inte med flyg.

Vår produktion är säsongsanpassad för att i så stor utsträckning som möjligt minska behovet av frysförvaring. Produktionen stänger också under årets två kallaste månader för att minska uppvärmningsbehovet.

Alla som arbetar på linas och binas skall känna till och vara väl förtrogna med vår miljöpolicy.

Miljöpolicyn är antagen i styrelsen den 4 maj 2016.

Lina Norrsell Eva Norrsell

Tillagd i varukorgen