Född i Växjö, maj 1963.

Jag är i grunden keramiker och genomgick en mer formell lärlingsutbildning i Keramiskt arbete hos min syster Meta Larnö under hösten 1984 på Kemi ö i den Finska skärgården.

1988 gick jag alltmer över till skulpturala arbeten i lera i kombination med andra material. Jag bodde då i byn Tolg 3 mil norr om Växjö i Sverige.

Jag drev då också den så kallade ”Tolggruppen”, eller ”Onsdagsgruppen”. Vi var ett antal konstnärer som träffades en gång i veckan i mitt hus i Tolg för kulturella diskussionskvällar samt måleri. Detta varade i drygt sex år.

Under 1991-92 så gick jag som lärling för skulptör Lars Sonerud med inriktning på offentlig utsmyckning. Jag breddade min material- och teknikkunskap.

Under 1996-98 så bodde jag i norra Bohuslän och studerade konst på Gerlesborgsskolan, som ligger cirka två mil norr om Kungshamn/Smögen. Jag jobbade vidare med främst skulptur i en rad skilda material.

I Bohuslän studerade jag också till webbdesigner och detta ledde mig in på användandet av digitala medier även inom konsten. Idag jobbar jag med foto i kombination med strukturer och färg i olika material samt med skulptur där uttrycket får styra materialvalet.

Joakim Larnö,
Öja i januari 2022

Hämmad utveckling 2017 Hämmad utveckling 2017 Hämmad utveckling 2017 Hämmad utveckling 2017 Hämmad utveckling 2017 Hämmad utveckling 2017