Född i Växjö, södra Sverige i maj 1963.

Jag är i grunden keramiker och genomgick en mer formell bruksgodsutbildning hos min syster Meta Larnö under hösten 1984 på Kemi ö i den Finska skärgården.

1988 gick jag alltmer över till skulpturala arbeten i lera i kombination med andra material. Jag bodde då i byn Tolg 3 mil norr om Växjö i Sverige.

Jag drev då också den så kallade ”Tolggruppen”, eller ”Onsdagsgruppen”. Vi var ett antal konstnärer som träffades en gång i veckan i mitt hus i Tolg för kulturella diskussionskvällar samt måleri. Detta varade i drygt sex år.

Under 1991-92 så gick jag en utbildning i offentlig utsmyckning för skulptör Lars Sonerud. Jag breddade då min material- och teknikkunskap.

Under 1996-98 så bodde jag i norra Bohuslän och studerade konst på Gerlesborgsskolan, som ligger cirka två mil norr om Kungshamn/Smögen. Jag jobbade vidare med främst skulptur i en rad skilda material.

I Bohuslän studerade jag också till webbdesigner och detta ledde mig in på användandet av digitala medier även inom konsten. Idag jobbar jag med foto i kombination med strukturer och färg i olika material samt med skulptur där uttrycket får styra materialvalet.

Jag är sedan 2018 medlem i Art Carlskrona som är en konstellation av lokala professionella konstnärer inom måleri, teckning, teater, musik, skulptur samt foto, verksamma i Kartlskrona.

Jag bor numera i Öja, en by strax utanför Växjö där jag har min ateljé.

Joakim Larnö, Lillebo, Öja i januari 2024.