RCH ONDA RCH ONDA RCH ONDA RCH ONDA RCH ONDA RCH ONDA

RCH ONDA lättskött kassaregister med upp till 10 varugruppstangenter. Vattenskyddad tangentbord. Utrustad med kassördisplay och hunddisplay. Kvittoprinter 57mm bredd. MMC kort som sparar alla kvittoinslag, dagrapporter. Alla rapporter sparas för senare utskrift  av dagrapporter, elektroniskt journal med alla kvitton. Kan utrustas med liten eller stort kassalåda.

Mobilt kassaregister Mobilt kassaregister Mobilt kassaregister Mobilt kassaregister Mobilt kassaregister Smart POS

Mobilt kassaregister med inbyggd 57mm kvittoprinter, betalterminal med betalsätten kontant kortbetalning samt swish. Detta ingår i kassapaketet: Kassasystem, kortterminal, datalagring, webbportal, support fria uppdateringar samt Skatteverkets kontrollenhet i molnet. Teknisk information: Android 7.1 6" touchskärm NFC betalningar chipläsare för betalning lagring 16GB Ram 2 GB kvittoskrivare 57mm WI-Fi Simkort 4G. 

Titta gärna på denna video nytt kassaregister med inbyggd kortterminal, kvittoprinter.

Betalsätt kort, swish, samt kontant. Sparar alla kvitton, skriver ut dagsrapport, elektroniskt journal.