RCH ONDA RCH ONDA RCH ONDA RCH ONDA RCH ONDA RCH ONDA

RCH ONDA lättskött kassaregister med upp till 10 varugruppstangenter. Vattentätt tangentbord med belysning som kan kopplas bort om behov ej finns. Utrustad med kassördisplay och hunddisplay. Kvittoprinter 57mm bredd. MMC kort som sparar alla kvittoinslag, dagrapporter. Alla rapporter sparas för senare utskrift  av dagrapporter, elektroniskt journal med alla kvitton. Kan utrustas med liten eller stort kassalåda. Scanner kan anslutas.