Medlemsvilkår Instinct Eiken AS

Medlemskap

 • Medlemskapet i Instinct Eiken starter når du blir registrert, du vil motta sms ved registrering. Behandlingstid på innmelding er maks 24 timer på hverdager, og opptil 48 timer i helger. 
 • Ved oppsigelse av medlemskap er oppsigelsestiden ut inneværende måned.
  Oppsigelse må sendes pr. e-post til eiken@instinct.fit eller på melding til 91594350. Du vil ved avslutning av medlemskap, motta en bekreftelse om at oppsigelsen er mottatt.
 • Ønskes det en prøvedag på treningssenter betales det 99kr på Vipps 592971. Ønskes det fast medlemskap etter en prøvedag trekkes innbetalt beløp på 99kr av på første faktura. Husk å avklare at du kommer inn før du betaler for en dag.
 • Ungdommer kan begynne å trene det året de fyller 14år.
  Når du er under 18 år trenger vi navnet og telefon nummer til en foresatt om det skulle være noe. 
  Foresatt kan og oppføres som ansvarlig for betaling av medlemskapet.
  Det er også viktig at du trener riktig så ønsker du det kan du får veiledning før du begynner.

Betaling medlemskap

 • Instinct Eiken sender ut første e-faktura til e-post eller Vipps ved innmelding ,for inneværende og neste hele kalendermåned.
  Blir du medlem 10. august får du regning for 20 dager i august a 11,5kr =230kr og hele september 349kr totalt 579kr.
  Påfølgende faktura kommer 20. i måneden med 7 dagers betalingsfrist. (Dette betyr at treningsavgiften for oktober betales senest 27. september.)

 • Instinct Eiken sender påminnelse via mail for ubetalt treningsavgift, samt varsel om automatisk utmeldelse dersom betaling uteblir. Etter gjentatte varsler sendes utestående beløp til inkasso.
 • Innbetalt treningsavgift vil ikke bli refundert..

Adgang

 • Du bruker telefonen til å åpne døra. Ring 408 64 777. Ved problemer med åpning av dør ta kontakt via telefon; 91594359 eller e-post; eiken@instinct.fit
 • Det er ikke tillatt å slippe inn personer som ikke er medlem dette kan medføre gebyr på 2000kr og utestengelse fra senteret.
 • Det er tillatt å slippe inn folk som har betalt for Drop-in 99kr.

Administrasjon av medlemskapet

 • Som medlem hos Instinct Eiken må du gi beskjed ved endring av telefon nummer, epost og bosted adresse. Bruk eiken@instinct.fit
 • Det er mulig å fryse medlemskap ved alvorlig sykdom, ta kontakt på e-post eiken@instinct.fit
 • Alle henvendelser vedrørende ditt medlemskap skal rettes til eiken@instinct.fit

Sikkerhet

 • Som medlem hos Instinct Eiken skal du gjøre deg kjent med nødutgangen og bruke utstyret på en sikker måte så du unngår skade på deg selv, utstyret og andre medlemmer.

Personvern                                                                               

 • Som medlem hos Instinct Eiken samtykker du til at Instinct Eiken innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette for å administrere kundeforholdet, og for å optimalisere vårt treningstilbud og åpningstider. I denne forbindelse innhenter vi og behandler dine personalia, og lagrer tidspunktet for når du åpner døren med mobiltelfonen og har video overvåking.
 • Som medlem samtykker du til at Instinct Eiken kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.
 • Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos Instinct Eiken, og i en periode etter opphør av avtalen. Som medlem har du rett til å få innsyn i dine personopplysninger, samt å få disse rettet og/eller supplert. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket da det er frivillig å gi fra seg personopplysninger, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov (for eksempel opplysninger for administrering av kundeforholdet). Ansvarlig for behandling av personopplysningene er Instinct Eiken AS ved daglig leder.
 • Utlevering av personopplysninger til andre vil ikke skje uten ditt samtykke. Utlevering vil likevel skje i forbindelse med betalingsinnkreving og regnskapsbehandling.
 • Instinct Eiken er delvis bemannet treningssenter og har derfor kameraovervåkning for å avverge og oppklare hærverk og andre forhold. Kameraovervåkningen kan bidra til å hjelpe deg dersom det skjer ulykker og lignende. Som medlem samtykker du til dette. Kameraovervåkningen er automatisert, og innsyn i opptakene vil kun bli gjort dersom vi har mottatt melding om at noe har skjedd som nødvendiggjør slikt innsyn. Opplysningene lagres ikke lenger enn 30 dager, kan bli lenger dersom det er sannsynlig at opptaket vil bli utlevert til politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare forhold eller ulykker.

Treningssenterets rettigheter

 • Instinct Eiken kan, uten forvarsel, indeksregulere prisene tilsvarende utviklingen i KPI, men likevel begrenset til 3% pr. år. Andre prisendringer forutsetter 30 dagers varsel pr. e-post og/eller SMS.
 • Instinct Eiken skal til enhver tid opprettholde høy kvalitet, slik at du som medlem kan trene under de beste forhold. For å kunne utføre nødvendig vedlikehold forbeholder Instinct Eiken seg retten til, på et hvilket som helst tidspunkt, å kunne stenge sentrene inntil 5 dager pr. kalenderår.
 • Instinct Eiken har rett til å endre medlemsvilkårene. Dersom endringene er av en viss betydning for medlemmet, eller til medlemmets ugunst, skal Instinct Eiken varsle medlemmene før endringene trer i kraft. 
 • Instinct Eiken kan, uten forvarsel, si opp medlemsavtalen ved brudd på medlemsvilkårene eller trivselsreglene, og innbetalt treningsavgift vil ikke bli refundert.

Sikkerhet- og trivselsregler

 1. Bidra til et godt treningsmiljø
  Hos Instinct Eiken ønsker vi å ha et hyggelig treningsmiljø. Derfor viser vi respekt for alle som trener. Bidra til å gjøre det trivelig for alle.

 2. Innesko
  Grus, møkk og slaps inne på senteret er ikke hyggelig for noen. Derfor må alle trene med rene innesko. Utesko skal plasseres i hylle ved inngangen.

 3. Rent treningstøy og god hygiene
  Alle må ha rent treningstøy og praktisere god hygiene.

 4. Bekledning
  Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress. Derfor er minimum bekledning hos oss singlet som dekker bryst, og shorts som dekker rumpa. Du kan ikke trene med bare føtter.

 5. Bruk hyller
  Bagger, jakker og andre eiendeler skal ikke tas med rundt på senteret. Benytt hylle ved inngangen.
  Instinct Eiken er ikke ansvarlig for eiendeler som medbringes til senteret.

 6. Rydd etter deg
  Som medlem hos oss har du ansvar for å rydde på plass alle vektene og utstyret du har brukt.

 7. Bruk av apparater/utstyr
  Treningsutstyr skal behandles med omhu og skal kun benyttes til de øvelser de er beregnet til. Håndvekter og utstyr skal ikke slippes eller kastes. Ved spørsmål om bruk av utstyr kan du alltid spørre oss om råd. Bruk av kalk, magnesium og liknende på senteret er ikke tillatt. Ikke slipp vekter i gulvet.

 8. Vask/tørk apparater
  Det er bra å svette når du trener, men tenk på andre medlemmer. Vask alltid apparatene etter deg. Papir og sprayflaske med desinfeksjonsmiddel finner du plassert på senteret. Bruk gjerne håndkle når du trener på matter og styrke- og kondisjonsapparater.

 9. Antidoping
  All form for doping er strengt forbudt og medfører utestengelse.

 10. Musikk
  Vi spiller musikk i lokalet, ønsker du annen musikk kan du bruke ørepropper.

 11. Mobil/foto
  Vis hensyn ved mobilbruk. Det er lov å ta en treningsselfie, men det er ikke sikkert at andre vil bli med på bildet uten å bli spurt. Ha mobilen på lydløs under trening, og hold mobilsamtaler til et minimum når du er på senteret.

 12. Dyr
  Det er ikke tillatt med dyr inne på treningssenteret.

 13. Sikkerhet
  På Instinct Eiken tar vi vare på hverandre. Ser du noen som trenger assistanse – hjelp vedkommende.

Takk for at du bidrar til et hyggelig miljø, og hjelper å holde senteret i orden!

Revidert 01.01.23