För nya kunder och nystartade företag gäller förskott, kredit kan fås efter genomgången godkänd kreditprövning