Stallregler for Melgaard hestesenter per 01.03.2016

Følg også med på Facebook: Melgaard hestesenter stallside

Vis hensyn – stallen er hestenes hjem!

1. Alle brukere av Melgaard Hestesenter plikter å gjøre sitt for et positivt miljø. Baksnakking og negativ omtale av andre skal ikke forekomme.

Det forventes at oppstallører og oppstallørers nære familie forholder seg lojalt til Fortuna Rideklubbs stallregler og vedtekter, og omtaler disse i positive former både i stall, på rideannlegget og i andre sosiale sammenhenger, herunder på sosiale medier.

Dersom styrets flertall vurderer en oppstallørs, eller vedkommendes nære   families, oppførsel i stall, i sosiale medier eller i andre sammenhenger som negativt eller ødeleggende for enkeltpersoner, miljøet i klubben, eller for klubbens eller anleggets rykte, kan styret fatte vedtak om sanksjoner.

 Slike sanksjoner kan være bortvising av enkeltpersoner, nekt av adgang til eller      bruk av rideanlegget, eller oppsigelse av stallplass.  

2. Stallen og hestesenteret er et privat område. Barn under 10 år skal ha følge med voksen ved opphold i stallen. Uvedkommende har ingen adgang til stallen.

3. Det er ikke adgang til å mate eller gå inn til hester i stall eller paddocker uten tillatelse fra ridelærer eller eier.

4. Løping og roping er forbudt i stallen og på hestesenterets område.

5. Det skal ikke stå mer enn tre hester på stallgangen i privatstallen samtidig. Hester skal kun stå på stallgangen i kort periode, hovedsakelig til puss og på / av saling eller annet stell som ikke kan gjøres i boksen. Alle skal ha tilsyn.

6. Den som steller på stallgangen må slippe forbi annen trafikk og være oppmerksomme på barn fra rideskolen.

7. Stallen stenger kl 21.00 på hverdager og 20.00 i helgene (unntak er ved organisert trening).

8. Boks dørene skal være lukket når en forlater boksen.

9. Grime og annet utstyr til hesten skal festes og brukes på riktig måte.

10. Utstyr settes inn i boksen eller ryddes på plass etter bruk og under ridning.

11. Salhengere skal kun benyttes i korte perioder til man er klar til og sale på hesten eller rydde salen på plass. Hengeren vippes ned etter bruk.

12. Maks to dekken på stalldøren.

13. Kost stallgulvet etter deg. Ta gjerne for naboen også.

14. Hestene skal kun når dette er helt nødvendig leies inn og ut via forrommet.

15. Det er båndtang på klubbens område hele året.

16. Dette er et røykfritt område. All røyking skal foregå ved søppelkassene ved innkjørselen / inngangen til klubbhuset.

17. Alle oppstallører plikter å orientere sine forryttere om stallregelene. Stallregeler for Melgaard hestesenter skal være et vedlegg til forrytterkontrakten.

18. Se eget informasjonsskriv for skolehester, for bruk av ridehall og ridebane, og for forryttere.

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

 

 

 

 

Brudd på stallregler kan i ytterste konsekvens føre til bøter eller oppsigelse av stallplass.