Kierrätys

Kestävä Kehitys
Nykyisissä toimistoissa ja niiden tulostusjärjestelmissä ympäristöjätteiden syntymistä ei voida kokonaan välttää. Huomio on kiinnitettävä syntyvien jätteiden jälleenkäyttöön ja jäljelle jäävien jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. Kertakäyttöistä kestävämpien ratkaisujen käyttö jokapäiväisessä toimintaympäristössä vähentää ratkaisevasti ympäristön kuormitusta.

Centro-kasetit ottavat huomioon elinympäristön ja luonnon tulostustarvikkeiden valmistuksessa.

Luonnon puolesta
Centron kierrätysohjelmassa asiakkaat keräävät tyhjentyneet jälleenkäsiteltävät tulostustarvikkeet talteen. Centro valmistaa tyhjentyneistä kertakäyttökaseteista kierrätettäviä kestokasetteja. Kesto-osien avulla kasetteja voidaan kierrättää samoilla rungoilla jopa 4 kertaa, jolloin valmistuksessa syntyvän jätteen määrä on mahdollisimman vähäistä. Tyhjentyneet kasetit kiertävät asiakkaan ja Centron välillä. Näin asiakkaalle ei kerry ylimääräisiä kasetteja hävitettäväksi.