Forandringer i Styret

Ved årsmøtet ble styret gjennvalgt.

 

Vi minner våre bluesvenner og medlemmer om å støtte oss på Grasrotandelen:
Du kan velge din grasrotmottaker som får 5 prosent av din spillinnsats - uten at det går utover innsats, premie eller vinnersjanse.
Gi din grasrotandel til Asker Bluesklubb orgnr 983587577

MEDLEMSKONTINGENT FOR

2024 er kr: 350,-

Kan betales inn på konto:

1620 16 62374

Husk navn og adresse.