Legging av beleggningsstein

Det viktigste ved legging av steinbelegg er grunnarbeidet.

Vi har lang erfaring med steinbelegg, og bygger alltid opp underlaget med bærelag av grovpukk, rettelag av finere pukk og et tynt settelag på toppen som steinen legges.

Dette gir et dekke som varer i år etter år selv i vårt skiftende klima.

Selve steinbelegget legges i forbandt med border langs alle ytterkanter og retningsskifter der det er naturlig, slik at bredsiden på steinen alltid ligger i kjøreretningen. Dette gir et flott inntrykk av plassen og et solid dekke for bilkjøring.

 

Vi leverer i hovedsak stein fra IBF norge. Denne steinen er laget i Danmark, og leveres til vårt lager på trailer. Steinen er av meget god kvalitet. Den er 5,5 cm tykk i motsetning til andre levereandører som leverer stein i 5,0 cm. 

Leverandørens hjemmeside finner du her: http://www.ibf.dk/nb

 

Vi kan også levere stein fra andre leverandører dersom det er spesielle ønsker til steinens utseende.