Här nedan är de tjänster vi kan hjälpa er med.

BOKFÖRING

Registrering av verifikationer, avstämningar och månadsrapporter.

KUNDRESKONTRA

Ni kan välja mellan att fakturera i eget system eller i vårt affärssystem. Vi ombesörjer även kravrutin.

LÖNEHANTERING

Löneregistrering i vårt löneprogram utifrån uppgifter från er.  Det omfattar löneberäkning, sjukfrånvaro, semesterberäkning, bilförmån mm.                                   

Vi ombesörjer allt från registrering och löneutbetalning samt rapportering till skatteverket.  

DEKLARATION

Vi gör både företagets och din privata deklaration samt i förekommande fall även delägare och familjer.

RÅDGIVNING

Vi erbjuder rådgivning kring frågor/ärenden som rör företaget antingen själva eller via vårt nätverk.

SKATTEDEKLARATION

Moms- och arbetsgivardeklaration samt skattebetalning via E-legitimation.

LEVERANTÖRSRESKONTRA

Vi lägger upp och sköter din leverantörsreskontra. Vi har koppling till bankgirot för automatisk betalning.

BOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING

Vi producerar alla erforderliga bokslutshandlingar och upprättar årsredovisning, färdigställt för revision. Vi upprättar även månads- och delårsbokslut.

BOLAGSBILDNING

Vi upprättar erforderliga handlingar för att bilda aktiebolag och firmaregistrering för handelsbolag och enskild firma.