VÅRA ÖPPETTIDER:

onsdag : 13.00-17.00

torsdag : 13.00-17.00

fredag : 13.00-17.00

lördag : 10.00-13.00

ELLER ENLIGT ÖVERRENSKOMMELSE. 

NY HEMSIDA 2017

Vi smygstartar med den nya hemsidan trots att den ännu inte är helt färdig.  
Vi kommer fortsätta att uppdatera den succesivt. Ni är välkomna med synpunkter på innehållet. 

Inom en kortare framtid kommer vi också att introducera våra isoleringsprodukter i WEBSHOP. 

Tack Almi och Visma för stöd och support!

/ Wederslöf Byggnadsvård

WEDERSLÖF-BY I SMÅLAND

En helt nyutgiven bok om hur Vederslöv by vuxit fram. 
Bebyggelsehistoria och personporträtteringar. 
Författad av Anders Thelin
Finns att köpa hos oss för 200 kr/st