FÖRENINGEN

En andel i Folkets Husförening kostar 10 kr, den andelen ger dig rösträtt på årsmötet! Vill du köpa en andel ta kontakt med personalen på Folkets Hus.

Styrelsen är den grupp som är ansvarig för det som händer på Folkets Hus. Varje år väljs en ny grupp (vissa väljs på två år). Vill du engagera dig är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen eller om det är mera akut, höra av dig direkt till Folkets Hus.

Vår valberedning tar gladeligen emot nomineringar på engagerade människor som är villiga att sitta i styrelsen. Årsmötet bestämmer vilka som till slut hamnar i styrelse    Styrelse

 • Vice Ordf. David Forsberg 073-813 22 48

 • Kassör Ann-Gerd Ylipää

 • Eva Holma Groth

 • Ida Nordmark Haapala

 • Linnea Huhta

 • Karin Magnström (Kommun repr.)

 • Hans-Erik Fors (Kommun repr.)

    Suppleanter

 • Ted Wiren

 • Karl Lauri

 • Rikard Haapala

 • Jens Grönberg 
 • Gatis Kundzins
 • Fredrik Paganus (Kommun repr.)

 • Britta Tervaniemi (kommun repr.

    Revisorer

 • Birger Skarpsvärd

 • Barbro Nygård

 • Sören Niva (suppleant)

 • Rudolf Lundholm (Kommun repr.)

    Valberedning

 • Simon Fors

 • Emil Kieri

 • Sixten Olli (sammankallande)

    Personal

 • Lars Niemi

 • Carolina Suikki

 • Marianne Liinanki