Vi lanserer nå Kinesiology tape i vår butikk. Dette feirer vi med svært gode priser til over sommeren.