----Prosjektering / Bygg----

 

 • Planlegging - Prosjektering
 • Konseptutvikling
 • Utstyr- og innredningskontrakter
 • Anbudsdokumentasjon

 • Arealanalyse

 • Teknisk underlag for El og VVS

 • Rådgivning ved ombygging og nyanskaffelser

 • Prosjektledelse

 • Dak og tegningstjenester

 • Møbleringsplan

----Coaching----

 

 • Samtale en til en

 • Foredrag for store og små grupper

 • Gründerveiledning