FÖRETAG

 LFT, Lager och förvaringsteknik AB

Constructor Sverige AB 

Schenker AB 

Hudik Hus

Skidstahus

m fl

PRIVATPERSONER

Några av våra privatpersoner har godkänt att vi får uppge deras namn på vår hemsida och det är:

Edwin Vit, Ulla och Hans Engman, Dan Nejdebro, Jerry Knuutinen, Smilja Sinik och Lena Helin. För kontaktuppgifter (och fler referenser) vänligen kontakta oss.

Alla bilder som vi har lagt upp är godkända av respektive fastighetsägare, och vi tackar för att vi får "låna" era hus/lägenheter till vår hemsida.