BYGG OCH RENOVERING

Planerar ni en renovering, eller kanske en utbyggnad av ett befintligt hus?  Tänk igenom vad ni vill göra och ha gärna en ritning med aktuella mått och planlösning. I vissa fall kan vi behöva en konstruktionsritning. Alla förfrågningar är lika viktiga.

Sedan är det bara att kontakta oss för offert. 

Nu kan man även utnyttja ROTavdraget som är 30% av arbetskostnaden, dock max 50000:-/person och ägare av fastigheten. På Skatteverkets hemsida finns utförlig information om vad som gäller för ROT avdrag.

SÄKERHETSDÖRRAR

Med en säkerhetsdörr installerad i ert hem gör man det svårt för inbrottstjuven. Säkerhetsdörrar är av stål och kan levereras i olika utföranden beroende på övrig miljö i tex trapphus. Säkerhetsdörrens funktion är att svårforcera vid inbrottförsök, stänga ute rök och eld vid brand samt hålla störande ljud och trapphuslukt utanfönför lägenheten. Dagens säkerhetsdörrar ser ut och känns som den traditionella trädörren men erbjuder en annan säkerhet. Montage av säkerhetsdörrar utförs av licensierade montörer.

Vi har stor erfarenhet av renoveringar, utbyggnationer, grundarbeten, uteplatser, måleriarbeten ochh våtrumsarbeten allt enligt kundens önskemål. Vi utför även nyproduktion på totalentreprenad eller delad entreprenad.

Vi har våtrumsbehörighet enl BKR´s ( Byggkeramikrådet ) branschregler för våtrum. Behörighetsnummer: 28000 8754

Stallarholmen Stallarholmen