Om oss:

Christer Wivanger, utbildad företagsekonom och auktoriserad redovisningskonsult. Ägare av Wiv Ekonomi AB. 

chris.wiv@outlook.com                                                                      0704950868

Sarah Lindström, utbildad redovisningsekonom