Om oss:

Christer Wivanger, utbildad företagsekonom och auktoriserad redovisningskonsult. Ägare av Wiv Ekonomi AB. 

christer@wivek.se                                                                       0851171710, 0704950868

Sarah Lindström, utbildad redovisningsekonom

Olof Nordström, utbildad redovisningsekonom