Wetterlunds Åkeri AB är ett åkeri, verksamt huvudsakligen i Storstockholmsområdet. Vi har vårt kontor och verkstad i Rydbo, strax norr om Stockholm.


Uthyrning av kranbilar/lastväxlare med förare


Vi har i dagsläget fyra kranbilar/lastväxlare med förare som vi hyr ut för olika typer av entreprenader som förmedlas igenom DKLBC. 

DKLBC är en sammanslagning av flera lastbilscentraler. Den bildades 1943 som en ekonomisk förening för att underlätta tillgången på drivmedel och däck under ransoneringstider.

Sedan dess har vi utvecklat och slagit ihop flera lastbilscentraler, de senaste sammanslagningarna som skett är 2011 då genomfördes sammanslagningen med Roslagens Schaktcentral i Norrtälje och så sent som 1 maj 2014 genomfördes ytterligare en sammanslagning med Swe Schakt i Norrtälje .Som kund har du stor nytta av denna utveckling eftersom det har lett till en lastbilcentral med ett brett utbud av tjänster och därmed stora möjligheter att tillgodose dina önskemål.

  • Vi har idag drygt 100 delägare som disponerar över ca 300 bilar och maskiner i varierande storlekar och utförande för att kunna tillgodose marknadens hela behov.
  • Våra kontor är belägna i Vallentuna (huvudkontor) och Malmens grustag (orderkontor) samt ytterligare ett orderkontor i Norrtälje. Personalen ni kommer i kontakt med är kunnig och hjälpsamma med många års erfarenhet från branschen.
  • Vi är totalt 28 anställda på företaget.

Företaget bedriver täkt verksamhet i Malmen Riala nära Norrtälje samt Trolldalstippen på Lidingö där man bedriver schaktmaterial tipp och återvinning av material på helhetsentreprenad åt Lidingö Stad. Containerverksamheten inkluderar ca 500 enheter.

På Lidingö och i Rydbo Arninge  har företaget garageanläggningar samt  tvätthallar och på Lidingö finns även verkstad för våra bilar och maskiner.

Expeditionen nås på 08-544 718 00.

IQ 1050 Vi är IQ Projekt No. 1050

Wetterlunds Åkeri AB har i juni 2012 anslutit sig till Yrkesförare mot rattfylleri. De tar avstånd från alkohol i trafiken och visar det genom att installera alkolås. Ett föredöme och ett självklart IQ-projekt.

  • Kranbil. Maxlast 10 ton.
  • Kranbil, maxlast 10 ton.