VDA Volym 4- Samlingsversion 2021 (ENG)

VDA Volym 4 - Samlingsversion 2021 (ENG)

  • Artnr: L22-4001
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,95
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Tredje reviderade utgåvan av VDA Volym 4 Samlingsvolym för sektionerna 1-4, Riskanalys och modeller för förebyggande arbete.

Utvecklingen för kvalitetsstyrning inom fordonsindustrin har krävt en fullständig översyn av VDA volym 4 både när det gäller innehåll och redaktionellt material.

Ändringarna i innehåll berör huvudsaklingen följande områden:

  • Integration av kapitel 5 beträffande 5 VARFÖR
  • Integration om modeller för val av metod, tidigare i VDA Volym 14
  • Summering av metoderna FMEA och 8D p g a överföring till separata oberoende volymer
  • Integration om vidare utveckling och ny former för varieande metodbeskrivningar
  • Ersättning av tidigare ringpärm; Den nya volymen finns nu i fyra separata delar som förbättrar, förtydligar och förenklar förhållande till referenser 

Översikt över avsnitten i VDA Volym 4 – Kvalitetssäkring i processlandskapet:

Avsnitt 1: Allmänt. Metodöversikt, Grundläggande stöd, Utvecklingsprocesser

Avsnitt 2: Riskanalyser. Felträdsanalys – FTA, Felsätt och effektanalys (FMEA), SWOT-analys (styrkor – svagheter – möjligheter – hot)

Avsnitt 3: Metoder. Design för tillverkning och montering (DFMA), Digital Mock-Up (DMU), Försöksplanering (DoE) – Testmetodik, Tillverknings genomförbarhetsanalys, POKA YOKE, Kvalitetsfunktionsdistribution (QFD), TRIZ, Ekonomisk processdesign och processtyrning, 8D Metod, 5 Varför metod, Val av förebyggande kvalitetsstyrningsmetoder.

Avsnitt 4: Processmodeller. Six Sigma, Design för Six Sigma (DFSS), Industriella Toleransprocesser.

Tillagd i varukorgen