VDA Vol. 1 Dokumentation och bevarande

VDA Vol 1 Dokumentation och bevarande, Svensk version

  • Artnr: L21-1508
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,25
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Riktlinjer för styrning och bevarande av dokumentation inom ramverket för en produktlivscykel - speciellt beträffande klassificering.

 ------------------------------------

Varje företag bör definiera specifikationer som reglerar den generella hanteringen av information och dokumentation, speciellt deras klassificering. Detta kallas vanligtvis för ”Policy för bevarande av dokument”. Fastställandet av sådana allmänna bestämmelser är den grundläggande förutsättningen för hanterande av information och dokumentation som ska täcka informationens livscykel.

Komplett systematik för klassificering av dokumentation är nödvändigt, men är inte en del av denna VDA-publikation på grund av skillnader i verksamhet. Detta gäller i synnerhet ytterligare dokumentation från finans-, marknads- och distributions-/logistikavdelningar, personalavdelningar, företagshälsovård, miljöskydd eller anläggningsteknik samt dokumentation för affärsverksamhet.

Inom ramverket för information- och dokumentationshantering lämpar sig denna VDA-utgåva som en rekommendation för styrning, bevarande, borttagande eller destruktion av information och dokumentation. I detta syfte rekommenderar denna VDA-utgåva att områden för produkters livscykel skall vara strukturerad med systematik för klassificering.

 

Om det finns ytterligare tilläggskrav, till exempel rättsliga, kundförfrågningar, företagsinterna riktlinjer eller sedvanlig praxis inom andra industrier (så som flyg- och rymdindustrin), måste dessa uppmärksammas och är respektive företags ansvar.

Tillagd i varukorgen