VDA Vol 5 Kapabilitet för mätprocesser (ENG)

Vol 5 - Kapabilitet för mätprocesser/mätsystem (Engelsk)

  • Artnr: L22-4001
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,25
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

De förfaranden som beskrivs i detta dokument grundar sig på ISO/IEC-guide 98-3 (vägledning för uttryck för mätosäkerhet) och på ISO/TS 14253 (kontroll genom mätning av arbetsstycken och mätutrustning, del 1: beslutsregler för att bevisa resultat eller bristande överensstämmelse med specifikationer) .

VDA volym 5 innehåller också de välkända riktlinjer som finns i AIAG:s referenshandbok "MSA-Mätsystemanalys" som används för att säkerställa och acceptera mätutrustning. VDA vol 5 ger även viss information om validering av mätprogram.