VDA Vol. 2 Quality assurance of supplies (ENG)

Vol 2 - Kvalitetssäkring och godkännande av produktionsprocesser, PPA (Engelsk)

  • Artnr: L22-7000
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,25
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

VDA QMC:s volym 2 (98 sidor - engelska) beskriver hur kvalitetssäkring och godkännande av produktionsprocesser bör (ska) genomföras. Den motsvarar AIAG:s referenshandbok "Production Part Approval Process" (PPAP).

Den 5: e upplagan av PPA processen har helt omstrukturerats för att beskriva de krav som gäller nya eller ändrade leveranser från externa källor och de som produceras inom ett företag.

Tillämpningsområdet definieras tydligare med hänsyn till befintliga VDA-publikationer och som ett stöd i genomförandet av bestämmelserna i denna publikation finns ett s k sekvensdiagram för PPA samt ett "Trigger Matrix" för ändringar som måste beskrivas enligt kundkrav.

För att förbättra förståelsen har kraven för utfärdande förklarats tydligare. En betydande uppdatering för processvalidering har också införts tillsammans med krav för nivå "0".

Innehåll (I sammanfattning)

1. Production process and product approval (PPA) – process och mål

2. Tillämpningsområde

3. Initiering av PPA-processen

4. Principer för PPA-processen

5. Planering och överenskommelser om PPA Process

6. Val av nivå

6.1. PPA Processen

6.2. Prestationsprov/validering

6.3. PPA dokumentation

6.4. Omfattning av prover samt kundgodkännande.

6.5. Särskilda rutiner

7. Arkiveringstider

8. Deklaration av lagbundet material

9. Terminologi och förkortningar

10. Appendix

10.1. Downloads

Appendix 1: Användning av "Trigger matrix"
Appendix 2: "Trigger matrix"