VDA Vol 14 - Förebyggande Processtyrning... (ENG)

Preventive Quality Management Methods i the process Landscape (ENG)

  • Artnr: L22-4060
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,17
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Förebyggande kvalitetsstyrningsmetoder är väsentliga delar av en organisations kvalitetsledningssystem. De bidrar till stor del till en framgångsrik företagskultur genom att uppfylla kundernas önskemål, att implementera robusta processer och att lansera pålitliga produkter på marknaden.

För att uppfylla nationella och internationella krav i lagar, förordningar och standrader bidrar kvalitetsstyrningsmetoder till väsentlig del under hela produktens livscykel (t ex FMEA vid homologeringsprov).

Boken beskriver kortfattat dessa metoder, användningsområden för dem och baserat på en studie (utförd 2008) hur de använts inom den tyska fordonsindustrin.

NOT: Produkten ersätts från och med juli 2021 av VDA Volym 4 (Samlingsversion) utgåva 2021

---------------

Preventive quality management methods (QM methods) are essential parts of the organization’s respective quality management system. They contribute essentially to the successful corporate management in order to comply with customer requests, to implement robust processes and to launch reliable products onto the market.

For the compliance with national and international requirements from standards and laws, QM methods contribute essentially in the entire product lifecycle (e.g. FMEA in homologation testing).

In the organization the recommendations and requirements for the use of preventive QM methods often lead to the question of the efficiency of such methods.

Tillagd i varukorgen