VDA Vol. 2 Kvalitetssäkring av leveranser

VDA 2 - Kvalitetssäkring av leveranser

  • Artnr: L21-7301
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,2
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Ett standardiserat arbetssätt i försörjningskedjan för frisläppning av produk­tionsprocess och av produkt minimerar riskerna och förlusterna i gränssnitten mellan leverantör och kund genom ett samarbete i partnerskap.

Denna 6:e utgåva från 2020 förbättrar avstämningen mot PPA-proceduren så att organisation och kund gemensamt kan fastställa proce­durens omfattning, innehåll och tidsschema på enklare sätt

Avskaffandet av nivåer för försäkran om överensstämmelse (PSW i PPAP-proceduren) har nu tagits bort för att bättre kunna anpassa proceduren till kunders skillnader när det gäller individuella förväntningar, produkternas variationsrikedom och mång­falden olika dokument.

Med stöd av tidigare erfarenheter fokuserar proceduren nu i högre grad på organisationens eget ansvar för att alla erforderliga dokument tas fram. Dessutom kan antalet och omfattningen av dokument minskas när organi­sationen gör en egenbedömning av produkt och produktionsprocess.

Ytterligare viktiga ändringar i denna utgåva är ändringen av stegen för frisläppning och hur mjukvaran integreras i proceduren samt att PPA-procedurens metoder för verifiering har närmats till motsvarande verifieringar enligt AIAG:s (Automotive Industry Action Group) process för PPAP (Production Part Approval Process).

Tillagd i varukorgen