Vol 7. Utbyte av kvalitetsdata QDX (ENG)

VDA 7 Exchanging quality data - QDX (ENG)

  • Artnr: L22-1510
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,1
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Det tvärfunktionella arbetssättet inom kvalitetsledningen i dagens företag kräver en allt större effektivitet för att tillgodose marknadens behov när det gäller fordon och deras komponenter.

Utöver den tekniska expertis som är nödvändig för att säkerställa kvalitet, är ett aktuellt och korrekt beslutsfattande beroende av kvalitetsdata som utbyts snabbare än någonsin med hjälp av databehandling och överföring mellan kund och leverantör.

För att skapa en enhetlig grund för utbyte av kvalitetsdata och öka effektiviteten anges i detta dokument ett utbytes format baserat på XML (eXtensible Markup Language).

En arbetsgrupp inom VDA, som bestått av företrädare för fordonsindustrin och företag som specialiserat sig på informations teknik, har under en period på cirka två år utarbetat en behandlingen av information inom området för utbyte av kvalitetsdata.

Det utbytesformat som har utvecklats har fått benämningen:

QDX (Quality Data eXchange)

Denna VDA publikation representerar en utvidgning av de relaterade VDA rekommendationer (till exempel VDA volym: "standardprocess för hantering av kundklagomål"), där kvalitets processer som stöds av QDX och de dokument som genereras (och används) därmed är beskrivs i detalj.

Denna nuvarande VDA-publikation har därför varken som mål eller anspråk på att tillhandahålla ytterligare, överflödiga rekommendationer eller krav avseende processer. Innehållet presenteras endast som rekommendationer. Huruvida, var och i vilken utsträckning QDX används inom fordonsindustrin kan inte dikteras av VDA. Detta beslut måste alltid fattas av de två organisationer som vill utbyta kvalitetsdata direkt mellan sina respektive IT-system. Som en allmän regel, kunden kommer att förvänta sina leverantörer att tillhandahålla kvalitetsdata i QDX Exchange-format.

Tillagd i varukorgen