Standard IATF 16949:2016 SWE

IATF 16949:2016 - Svensk översättning

  • Artnr: L31-1007
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,28
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Svensk översättning av fordonsindustrins standard för kvalitetsledningssystem, 65 sidor ringbunden

Denna standard för kvalitetsledningsystem för fordonsindustrin eller ”IATF 16949”, tillsammans med tillämpliga kundspecifika krav, krav i ISO 9001:2015 och ISO 9000:2015, definierar de grundläggande kraven på ett ledningssystem för kvalitet för produktion till fordonsindustrin och för organisationer med relevanta servicedelar. Som sådan, kan inte IATF 16949 ses som en fristående standard för kvalitetsledningssystem utan måste ingå som ett tillägg till och användas i förening med ISO 9001:2015, som publiceras separat.

IATF 16949:2016 (1:a utgåvan) utgör ett nyskapande dokument, med hänsyn taget till ett starkt kundfokus, innefattande ett antal förenade, tidigare utgivna, kundspecifika krav.

Annex/Bilaga B utgör en vägledning för att implementera kraven i IATF 16949 om inte annat specificeras i kundspecifika krav

ISO/TS 16949 (1:a utgåvan) var ursprungligen skapad 1999 av “the International Automotive Task Force” (IATF) med målet att harmonisera olika värderingar och certifieringssystem globalt i fordonsindustrins leveranskedja. Andra utgåvor skapades, (2:a utgåvan 2001 och 3:e utgåvan 2009), på grund av förbättringar inom fordonsindustrin eller nya utgåvor av ISO 9001. ISO/TS 16949 (tillsammans med stödjande tekniska publikationer som utvecklats av tillverkare av originalutrustning [här nedan kallade OEM] och nationella branschorganisationer för fordon) introducerades som en generell uppsättning tekniker och metoder för allmän produkt- och processutveckling inom tillverkning för fordonsindustrin globalt.