Robusta Produktionsprocesser (engelsk)

Robusta produktionsprocesser (ENG)

  • Artnr: L22-6002
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,28
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Industrin i Europa, i synnerhet fordonsindustrin, upplever stora förändringar. Marknadsglobaliseringen fortsätter att utvecklas och branschen är utsatt för internationell konkurrens. 

Samtidigt är kostnadstrycket enormt. Vid alla internationella jämförelser är produktions- och tillverkningskostnaderna klart högre i Europa än i konkurrentländer. Dessa nackdelar kan endast motverkas av större innovation och tekniskt innehåll och förbättrad produktivitet.

Certifiering för IATF 16949 betyder också i ett övergripande sammanhang ett kontinuerligt arbete med minskning av defekter, förluster och variationer i leverantörskedjan.

Denna nuvarande volym, Robusta produktionsprocesser, ger hjälp med följande ämnen:


• Hur implementeras robusta produktionsprocesser?
• Hur utvärderas eller mäts robusta produktionsprocesser?
• Hur hanteras påverkande faktorer och misslyckanden?
• Hur kan befintliga produktionsprocesser förbättras?

Innehållsförteckning (sammanfattning)

1 Inledning
2 Översikt över hela konceptet

3 Förutsättningar för en robust produktionsprocess
3.1 Företagskultur
3.2 Produktutvecklings- och planeringsprocess
3.3 Minimikrav för kvalitetsfunktionerna hos en
Produktionsplats
3.4 Logistikkoncept
3.5 Riskhantering – förebyggande felhantering

4 Kontrollpunkt

5 standarder för robusta produktionsprocesser
5.1 Grundläggande standarder för interna produktionsprocesser
5.2 Hantering av leverantörer
5.3 Övervakning och kontroll
5.4 Felhantering

6 Färdplan som omfattar standarder, riktlinjer och metoder
6.1 Metoder och riktlinjer färdplan för VDA-volymen
Robusta produktionsprocesser
7 Bilaga
7.1 Ordlista och förkortningar
7.2 Checklistor
7.3 Exempel på standarder

Tillagd i varukorgen