Representant för produktintegritet SWE

Representant för produktintegritet - PSCR (SWE)

  • Artnr: L21-5008
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,25
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Produktutveckling leder ofta till ökad produktkomplexitet, samtidigt med kortare utvecklingscykler. I kombination med ökade kundförväntningar när det gäller produkternas funktion och säkerhet medför detta särskilda utmaningar för alla inblandade organisationer.

Organisationer måste ta itu inte bara med nya kunder och deras kulturer, men också med förändrade kundförväntningar samt lagar och krav specifika för olika länder som gäller för produkterna. Dessutom har produktanvändarnas och myndigheternas känslighet och samhörighet samt de offentliga diskussionerna om produktintegritet ökat avsevärt.

Rimliga säkerhetsförväntningar från kunder, konsumenter och icke inblandade tredje part ("allmänheten") måste identifieras och beaktas. Om produkter visar sig vara "osäkra" på marknaden, har organisationen en skyldighet att inleda nödvändiga  åtgärder för att skydda kunder, konsumenter eller allmänheten.

Utifrån dessa insikter kan organisationer  utveckla förebyggande åtgärder med avseende på interna metoder och verktyg samt organisationens struktur.

Den här boken ger rekommendationer för implementering. Den medföljande VDA-utbildningen ger en mer djupgående bild av innehållet i denna bok med hjälp av verkliga exempel.

Syftet med denna bok är att skapa en bättre förståelse för produktsäkerhet och produktöverensstämmelse - kombinerat under begreppet "produktintegritet" för denna volym.