Produktframtagning - Speciella egenskaper

Produktframtagning - Speciella egenskaper (Engelsk version)

  • Artnr: L22-7008
  • Finns i lager
  • Vikt, kg: 0,16
  • Enhet: st

Beskrivning av artikel

Denna VDA-publikation fungerar som en startpunkt för att fastställa, bestämma, specificera, spåra, dokumentera och arkivera av speciala egenskaper. Dessa måste överenskommas mellan kund och leverantör genom hela produktframtagningskedjan.

Denna publikation är en rekommendation för praktisk tillämpning av viktiga och kritiska egenskaper, samtidigt med uppfyllande av ramvillkor i standarder och i lagstiftning. Som en processmodell i bagrunden finns VDA-publikationen ”Maturity Level Assurance for new parts” genom att exempel hämtats därifrån. Då så är möjligt kan, ett företags egen interna process för produktframtagning användas.