Processrevision VDA 6.3:2023

Processrevision VDA 6.3:2023

 • Artnr: L21-3323
 • Finns i lager
 • Vikt, kg: 0,25
 • Enhet: st

Beskrivning av artikel

LEVERERAS FROM MARS 2023.

Processrevisioner enligt VDA 6.3 har etablerats under nästan tre decennier som en betydelsefull metod för att identifiera styrkor och svagheter.

En processrevision går ut på att analysera och utvärdera processförmågan vid de faser som omfattar produktutveckling och produktimplementering.

Egenskaperna hos VDA 6.3 är:

 • Ett strukturerat tillvägagångssätt för att analysera processer
 • Ett utvärderings- och poängsystem
 • Tydliga nedgraderingsregler
 • Identifiering av specifika produkt- och processrisker (s.k. "*-frågor", dvs. frågor markerade med en asterisk)
 • en tydlig presentation av resultaten av processutvärderingen (A, B eller C)
 • Jämförbarhet över hela världen av resultaten för liknande produkter och processer
 • Potentialanalys för att utvärdera nya leverantörers lämplighet,

lokalisering och teknik innan ett avtal tilldelas

 • Fokus på produkt och process snarare än på system

En processrevision enligt VDA 6.3 är integrerad i ett företags QM-system och bidrar till uppfyllandet av kraven enligt IATF 16949

Innehåll

Förord 5
Innehåll 6
1 Noteringar beträffande översynen 8
2 Instruktioner för användning 10
2.1 Volymens omfattning 10
2.2 Integrering i produktens livscykel 12
2.3 Skillnader mellan potentialanalys och processrevision 14
2.4 Identifiering av processrisker (riskanalys) 15
3 Krav på processrevisorer 17
3.1 Revisorns kvalifikationer 17
3.1.1 Interna processrevisorer 17
3.1.2 Leverantörsrevisorer 18
3.1.3 Certifierade processrevisorer 19
3.2 Revisorernas produkt-/processkompetens 20
3.3 Uppförandekod för revisorer 21
4 Information om genomförande av distansrevisioner 22
4.1 Definition av en distansrevision 22
4.2 Definition av en hybridrevision 22
4.3 Instruktioner för användning 22
4.4 Klassificering av revisionsmetoderna baserat på befintliga riskfaktorer/påverkande faktorer 24
4.5 Lämplighet för enskilda processelement/frågor för att genomföra revisioner på distans inom ramen för potentialanalysen (P1) 25
4.6 Lämplighet för enskilda processelement/frågor för att genomföra distansrevisioner (processelement P2-P7) 26
5 Potentialanalys (P1) 27
5.1 Definition av en Potentialanalys 27
5.2 Förutsättningar 27
5.3 Förberedelse 27
5.4 Processen att genomföra en Potentialanalys 28
5.5 Utvärdering av en Potentialanalys 28
5.6 Uppföljningsaktiviteter efter utfärdande av avtal 31
6 Utvärdera en processrevision för produkter 32
6.1 Utvärdering av de enskilda frågorna 32
6.2 Detaljerad utvärdering 34
6.3 Regler för utvärdering och nedgradering 36
6.4 Utvärdering av produktgrupper 38
6.5 Använda frågeformuläret (processelement P2 till P7) 40
6.6 Regler för att genomföra en revision 42
6.7 Omrevision 42
7 Frågeformulär 43
7.1 Översikt över frågeformuläret 43
7.2 Projektledning (P2) 48
7.3 Planering av utveckling av produkt och produktionsprocess (P3) 53
7.4 Implementering av utveckling av produkt och produktionsprocess (P4) 61
7.5 Hantering av leverantörer (P5) 70
7.6 Analys av produktionsprocessen (P6) 75
7.7 Kundservice (P7) 97
8 Ordlista och lista över förkortningar 102
9 Nedladdningar 107

Tillagd i varukorgen